Privacy Statement

Privacy Statement

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Deze geldt ook voor alle stichtingen en verenigingen. Ook onze vereniging heeft hier mee te maken. Wat dit voor jou inhoud lees je op deze pagina.

Doel van dit Privacy Statement:

Dit Privacy Statement is bedoeld om jou op een simpele en eenvoudige manier uit te leggen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, hoe we deze verzamelen en hoe we deze verwerken.

Dit statement is van toepassing op de volgende personen:

 • Leden van PSV TheCountryRider
 • Oud-leden en ere-leden van PSV TheCountryRider
 • Bezoekers van deze website.

Wanneer gebruiken wij jouw gegevens.

 • Als je je inschrijft als lid van onze vereniging.
  • Voor-, achternaam en voorletters;
  • adres;
  • telefoon- of mobiel nummer
  • e-mailadres;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • nationaliteit;
  • persoonsnummer KNHS;
 • Naast inschrijven bij onze vereniging kunnen wij deze gegevens ook nodig hebben om:
  • Facturen te versturen;
  • Uitnodigen voor ALV [ledenvergaderingen];
  • Uitnodigen en inschrijven voor evenementen;
  • Nieuwsbrief of andere correspondentie te verzenden;
  • Contact met je op te nemen of te onderhouden.
 • Comments
  • Wanneer je als bezoeker een comment achterlaat op een bericht worden er gegevens opgeslagen uit het comments formulier
   • [mogelijk] je naam;
   • [Mogelijk] je email;
   • Jouw reactie op een bericht;
   • Jouw IP address en browser user agent string om SPAM te voorkomen.

Hoe bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens enkel in een digitaal formaat voor verdere verwerking van en gedurende jouw lidmaatschap. Indien wij voor ‘informatieve’ doeleinde zoals bestuursvergaderingen documenten nodig hebben waar persoonsgegevens opstaan zullen deze direct na de vergadering vernietigd worden. Jouw digitale gegevens zullen gedurende jouw lidmaatschap en uiterlijk tot 2 jaar hierna bewaard blijven en inzichtelijk zijn voor [door het bestuur] geautoriseerde personen. Na beëindiging van jouw lidmaatschap zal enkel jouw naam in onze administratie worden opgenomen om het historisch verloop van het leden aantal in de geschiedenis vast te leggen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

PSV TheCountryrider laat op geen enkele wijze toe dat persoonsgegevens worden gebruikt door derden voor commerciële  of ideële doeleinden. Let wel. Op de website van PSV TheCountryRider kunnen links naar pagina`s van derden staan waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen hoe en op welke wijze zij omgaan met jouw gegevens. Lees daarom altijd eerste de privacy verklaring op een website.

Jouw rechten

Het is wel zo fair dat als we het hebben over jouw persoonsgegevens jij bepaalde rechten hebt. De zo genaamde privacy rechten. Natuurlijk kun je ten alle tijden jouw gegevens opvragen.
Zo kun je zien:

 • Of en welke gegevens wij van jou gebruiken;
 • Waarom wij deze gebruiken;

We kunnen je vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent.

Recht van verzet

Indien je [om welke rede dan ook] geen prijs stelt op het jou informeren met nieuws van of uit de vereniging respecteren wij je keuze hierin. Je kunt dit aan ons laten weten door een e-mail te sturen aan privacy@thecountryrider.nl.

Recht op correctie

Indien je van mening bent dat jouw gegevens onjuist in onze systemen staan of als hier een wijziging op komt [bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuwe telefoonnummer] kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt dit aan ons laten weten door een e-mail te sturen aan privacy@thecountryrider.nl.

Uiteraard bewaren en verwerken wij jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien je het er niet mee eens bent.

Ondanks dat wij proberen je zo goed mogelijk te helpen bij het uitoefenen van jouw rechten kan het voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent of een klacht hebt. In dit geval kan je contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beschermen persoonsgegevens?

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Al de bestuursleden zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de AVG hebben zij een verklaring moeten tekenen tot vertrouwelijkheid. Daarnaast minimaliseren wij het gebruik van persoonsgegevens en hanteren wij technische en organisatorische maatregelen zodat de jouw persoonsgegevens op een juiste wijze worden verwerkt en gehanteerd.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het is daarom van groot belang dat je regelmatig deze pagina bezoekt om te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Grote wijzingen of wijzigingen die mogelijk gevolgende kunnen hebben voor de omgang met je persoonsgegevens zullen wij kenbaar maken op de eerste volgende ALV en/-of opze website.

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met privacy@thecountryrider.nl.

Laatste update: 2 december 2018
Powered by: