Uitleg Lidmaatschap

Uitleg Lidmaatschap

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Binnen TheCountryRider zijn er 3 soorten lidmaatschappen.

 

Basislidmaatschap: Gelijk voor iedereen en je bent volwaardig lid met alle rechten die bij het lidmaatschap horen. Dit lidmaatschap kost €55,75 per jaar.
Hierin zijn opgenomen
-Lidmaatschap TheCountryRder (€ 30,00 per jaar)
-Lidmaatschap KNHS (€ 25,75 per jaar)

Niet opgenomen zijn:
-KNHS Kring West Brabant bijdrage (€ 2,25 per jaar indien u geen startpas(sen) hebt.
-Dit bedrag wordt vermeerderd met € 5,25 per jaar als u één of meerdere startpassen hebt of aanvraagt bij de KNHS).
-De kosten van de startpas(sen)

TheCountryRider betaalt voor u de KNHS-contributie aan de KNHS en de KNHS kringbijdrage aan de Kring West Brabant.

Pas als u lid bent geworden van een vereniging, kunt u zelf op de website van de KNHS uw startpas(sen) aanvragen.
De kosten van de startpas(sen) betaalt u rechtstreeks aan de KNHS op het moment dat u de startpas(sen) aanvraagt.
De kosten van een startpas zijn te vinden op de website van de KNHS: KNHS TARIEVEN


Vriendlidmaatschap: Alleen contributie voor de vereniging. Dit lidmaatschap kost €20,00 per jaar
Hierin zijn opgenomen
-Lidmaatschap TheCountryRder (€ 20,00 per jaar)


Erelidmaatschap: Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Ereleden kunnen alleen door het bestuur aangesteld worden.


 

Het lidmaatschap van TheCountryRider en de KNHS loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Het opzeggen dient de geschieden voor 30 november en kan alleen gehonoreerd worden indien aan alle betaalplichten is voldaan

 

Bij opzegging ná 30 november is onze vereniging genoodzaakt de kosten van het komende jaar in rekening te brengen omdat de KNHS deze kosten in rekening brengt bij onze vereniging.
Vergeet niet je af te melden via de website van de KNHS.

 

 

Voor het aanmelden kunt u dit formulier gebruiken.

Voor het afmelden kunt u dit formulier gebruiken.
Powered by: